GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

z’avez vu ce qui ont sorti pour la genmerderie national? un 1050 daytona, va falloir yaller molo si ont veut pas se faire courser!!!!